Eva Meiling

Advokat, Indehaver

Jeg blev beskikket som advokat i 1994, uddannet hos advokat Svend Marker, København.

Jeg løser både opgaver for private og for virksomheder og jeg arbejder særligt med alle typer af ejendomshandler, ægtepagter og testamenter, separation og skilsmisse, dødsboer, opstart og omdannelse af virksomheder, kontraktsret, ansættelse- og funktionærret.

Jeg fører en del civile retssager inden for et bredt felt af sagsområder. Jeg beskæftiger mig ligeledes med mange ejendomshandler, herunder sager om mangler ved fast ejendom, entrepriseret og lejeret i bred forstand.

Ud over at arbejde som advokat har jeg arbejdet 15 år i statsadministrationen, seneste som vicedirektør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor jeg bl.a. har arbejdet for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.

Jeg er medlem af bestyrelsen i Advokatsamfundets 2. kreds.

Derudover rådgiver jeg hver 14 dag i ældresagen i Lyngby-Tårbæk.

Artikler af Eva Meiling