jan
22

Reception


Onsdag den 22. januar 2020 Gratis

Information om arrangementet

Receptionen vil i tidsrummet kl. 13:00-15:00 fokusere på, at der tages afsked med Peter Hesselholt efter hans virke som hele Ballerups advokat igennem en halv menneskealder.

I tidsrummet kl. 15:00-17:00 vil udgangspunktet for receptionen være min tiltrædelse som ny indehaver af advokatkontoret. Her vil jeg slå tonen an i de nye omgivelser sammen med advokat Anette Schepler og mine øvrige kolleger, akkompagneret af et fire mands jazzorkester.

Der vil under hele receptionen være rig mulighed for at få stillet sulten og slukket tørsten.

Receptionen vil samtidig markere, at kontoret med virkning fra 1. november 2014 skifter navn til Fair Advokater Hallgren. Fair Advokater Hallgren er en del af et nyt landsdækkende kædesamarbejde af selvstændige advokatkontorer, som jeg forventer mig meget af. Dette skulle gerne komme både klienter og samarbejdspartnere til gavn.

Alle er naturligvis velkomne under hele receptionen.

Jeg glæder mig til at byde indefor hos

Fair Advokater Hallgren