Dødsbobehandling

I dødsboer hjælper vi arvingerne med at få ordnet papirarbejdet i boet og afhændet de aktiver der skal enten sælges eller overdrages til arvinger. 

Der er en række krav til behandling af et dødsbo, herunder indgivelse af åbningsstatus, boopgørelse samt evt.selvangivelse for boet til henholdsvis Skifteretten og Skat. Vi sørger for at disse dokumenter bliver udarbejdet korrekt og indsendt til tiden.

Herudover hjælper vi arvingerne med de praktiske ting som arvingerne måtte ønske bistand til. Det kan både være salg af ejendom, rydning af bolig, vurdering af indbo og andre effekter mv.

Vi bestræber os på at samarbejdet mellem alle arvinger forløber så smidigt som muligt.

Vi opretter altid en særskilt klientkonto til boets indestående.