Inkasso

For at sikre en sund forretning, er det afgørende, at kunderne betaler regningerne til tiden. Som fakturaskrivende virksomhed, er det derfor vigtigt, at man har en fast politik i forhold til indkrævning af udeståender. Det er i den forbindelse en fordel, at man søger rådgivning hos en professionel, der har kendskab til juraen vedrørende inkasso og tvangsauktioner.

Det er vigtigt at reagere tidligt på manglende betaling, da man ellers risikerer, at det udestående beløb forældes.

Virksomheden som har penge til gode, kan tilskrive et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker for op til 3 rykkere. Hvis kunden ikke reagerer, kan man sende et inkassovarsel og dernæst sende sagen til inkasso.

Inkasso

Inkasso handler om at inddrive gæld, som ikke er blevet betalt til tiden.

Hvis den samlede gæld højst udgør 100.000 kr., og kunden ikke bestrider gælden, kan man på en enkel måde få rettens hjælp til at inddrive udeståender med den forenklede inkassoproces.

Den forenklede inkassoproces fungerer på den måde, at man indleverer et betalingspåkrav til fogedretten, med oplysninger om tilgodehavendet og parterne.

Efter der er indgivet betalingspåkrav, har fogedretten to muligheder.

Såfremt skyldneren ikke bestrider gælden, bestemmer fogedretten at betalingspåkravet skal have samme virkning som en dom. Det betyder kort sagt, at betalingspåkravet kan danne grundlag for udlæg (pant) i skyldnerens aktiver.

Den anden mulighed er, at skyldner kommer med indsigelse mod det påståede krav. Hvis det er tilfældet sender fogedretten sagen videre til byretten, og sagen ender som en almindelig retssag.

Inddrivelse af gæld med inkasso kan også ske i andre tilfælde end ved fakturagæld, herunder fx:

  • Pantebrevsinkasso
  • Kreditkøb
  • Huslejeinkasso

Hvad hjælper Fair Advokater med

Hos Fair Advokater har vi stor erfaring med inddrivelse af gæld fra dårlige betalere.

For virksomheder uden en inkassoafdeling, er inddrivelse af gæld ofte meget tidskrævende, da der er mange regler og frister man skal være opmærksom på.

Vi hjælper med, at gøre inddrivelsen så nem som mulig, og sørger for, at I som virksomhed ikke skal bruge unødig tid på noget, der ligger uden for jeres kompetencer.

Vi tilbyder en effektiv og systematiseret rykkerprocedure, og bistår derudover i inkassoforløbet, herunder ved udarbejdelse af betalingspåkrav og deltagelse i møder ved fogedretten.