Kontraktsret

Kontrakts retten er en juridisk disciplin der dækker over en lang række af forskellige sagstyper, og området omfatter således såvel udarbejdelsen af lejekontrakter, forståelsen af entreprisekontrakter, rådgivning om ansættelseskontrakter, som en lang række andre kontraktstyper.