Mediation

Mediation er en hurtig og effektiv måde at løse konflikter på udenom retten i fuld fortrolighed. Ved brug af en mediator – en konfliktmægler – løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med.

Mediation lægger vægt på at relationer kan bevares og konflikten bliver løst så et fortsat godt samarbejde eller familieliv kan fortsætte efterfølgende.

Med professionel hjælp af en mediator løses konflikten gennem en styret og anerkendende konfliktmægling, så begge parter kan komme konstruktivt videre med en øget oplevelse af retfærdighed.