Retssager

Hvis du kommer ud for en tvist som fører til en retssag eller en voldgiftssag kan vi rådgive og bistå dig både før sagsanlæg, i forligsforhandling samt med førelse af selve retssagen. 

 

Vi:

– udfærdige processkrifter

. deltage ved syn & skøn

– deltage i evt. retsmægling

– repræsenterer dig ved hovedforhandlingen i retten

– forhandler forlig på plads for dig

– rådgive om mulighed for anke

 

Vi kan også hjælpe med at søge om retshjælpsdækning og/eller fri proces for dig