Grundejerforeningen Skovtoftes formål er at eje, drive og vedligeholde foreningens fællesarealer, herunder foreningens veje, parkeringspladser, stier, biotoper og øvrige fælles anlæg.Foreningen består af 54 rækkehuset og Ejerforeningen Ebenezer, Pella og Zoar med 21 enheder.