Kristoffer William Homann Kitlen beskæftiger sig med:

Kristoffer William Homann Kitlen

Stud.jur.

Kristoffer William Homann varetager en række opgaver af juridisk art primært inden for områderne Fast Ejendom og Erhvervsret, herunder berigtigelse af ejendomshandler, samt køberetlige forhold.