Arbejdsskade og erstatning

21. juni 2018

Om du er gledet på et glat gulv, kommet i klemme i en maskine eller noget tredje, vil det blive betegnet som en arbejdsulykke, hvis det er sket, i den tid du var på arbejde – også selvom det ikke direkte var forårsaget af eller i forbindelse med dit arbejde.

Udvikler det sig til en arbejdsskade, vil du kunne få erstatning herfor, hvis det viser sig at give varige mén. Eftervirkningerne fra en ulykke, skal kunne ses pludseligt eller indenfor 5 dage, for med sikkerhed at kunne betragtes som en arbejdsskade. Herefter er der visse regler og procedurer, der skal følges, for at sikre den optimale behandling af din sag.

ARBEJDSGIVER SKAL ANMELDE ULYKKEN

Det er altid arbejdsgiverens ansvar at anmelde en ulykke til Arbejdsskadestyrelsen. Det er dog vigtigt, at gøre sig sikker på, at det rent faktisk også er blevet gjort. Hvis ikke det er blevet gjort, kan man selv personligt eller via ens læge angive en anmeldelse inden for et år efter, skaden er sket. Det er vigtigt at have in mente, at des hurtigere en anmeldelse sker, des mere effektivt kan sagen behandles, fordi det er lettere at skaffe nødvendig og ordentlig dokumentation.

Det er derudover lovpligtigt for en arbejdsgiver at have en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte.

Denne skal kunne dække godtgørelse for varige mén, erstatning for tab af arbejdsevne og udgifter til sygebehandling og genoptræning.

ERHVERVSSYGDOM

En arbejdsskade kan både være fysisk og psykisk. Derudover opstår den ikke nødvendigvis efter et pludseligt uheld eller hændelse, men kan indtræffe over længere tid, hvis du for eksempel har været udsat for længere varig, skadelig påvirkning fra dit arbejde.

Det kan herefter registreres som en erhvervssygdom, som ligeledes kan anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Uanset type af skade vil det være vigtigt, at din læge noterer sig alle symptomer – også dem, som det ellers forventes vil gå over af sig selv. Men disse oplysninger kan være nødvendige senere hen, hvis de viser sig at blive til varige mén, og man heraf kan bevise, at de har været der fra starten af, som følge af en arbejdsskade.

 

Har du spørgsmål vedrørende arbejdsskade, erstatning eller hvilke regler der gælder, i din situation, så kontakt Fair Advokater for yderligere information, råd og vejledning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion