Det nye skilsmissesystem

16. maj 2018

Samtlige partier i Folketinget og Regeringen blev inden påske alle enige om rammerne for et nyt skilsmissesystem, som træder i kraft den 1. april 2019. Det er især børnene i skilsmissefamilier, som man med det nye system håber på at hjælpe. Cirka hvert tredje barn i Danmark oplever at stå midt i sine forældres skilsmisse.

 

Derfor lyder en del af det nye system blandt andet, at par med børn må vente i tre måneder med at blive skilt – en ”refleksionsperiode” til dem, som vælger straks-skilsmisse uden en separation først. Her vil forældrene og børn blive tilbudt rådgivning og afklaringssamtaler, der blandt andet skal hjælpe forældrene med at forstå bruddets betydning for børnene.

 

Det er dog ikke den eneste ændring, som det nye system vil medføre. Nedenfor vil der blive gennemgået nogle af de andre vigtige tiltag, som bliver indført med skilsmissesystemet.

 

BØRNENE SKAL INDDRAGES

Der bliver i forbindelse med det nye system oprettet en særlig børneenhed, som skal række en hjælpende hånd ud mod de børn, som har brug for at tale med en voksen, hvis de er kede af det, eller som hvis de brug for en, de kan spørge til råds.

 

Børneenheden kommer til at bestå af børnesagkyndige. Formålet et, at børnene bliver inddraget så tidligt og skånsomt i forløbet som muligt.

 

FRA STATSFORVALTNING TIL FAMILIERETSHUS

Statsforvaltningen bliver i forbindelse med det nye system erstattet af Familieretshuset, som bliver en nyoprettet enhed. Familieretshuset skal være den samlede indgang til systemet. Her bliver alle familier, der søger om skilsmisse, automatisk screenet.

 

Herefter bliver hver enkelt sag inddelt til et grønt, gult eller rødt sagsbehandlingsspor. Det skal sikre, at sagsbehandlingen foregår på en måde, så den enkelte families behov bliver mødt på den rigtige måde.

 

DE KOMPLEKSE SAGER

I de komplekse skilsmissesager hvor konfliktniveauet er særlig højt, eller der for eksempel er problemer med vold eller misbrug, tager Familieretten over. Den ligger ude i de forskellige byretter.

 

Familieretten skal også behandle de sager, hvor den ene forælder eksempelvis ikke efterlever myndighedernes afgørelse om forældremyndighed eller samvær. Det kan være, at den ene forælder tilbageholder barnet eller lignende. Niveauet for tvangsbøder til forældre bliver fremover indkomstbestemt, og derudover sat så højt, at alle vil kunne mærke det.

 

Derudover har Familieretten flere skaber til rådighed for at sikre varige løsninger for familierne. Blandt andet får retten mulighed for at sende en sag tilbage til Familiehuset til en ny behandling, hvis den første løsning ikke mødte familiens behov på bedst mulig vis.

 

Lovforslaget til det nye skilsmissesystem vil blive fremsat i løbet af efteråret i år, og herefter er aftalen, at den skal træde i kraft den 1. april næste år.

 

Hvis du har flere spørgsmål til, hvilke ændringer der følger med det nye system, hvordan de enkelte dele kommer til at fungere eller lignende, så kontakt Fair Advokater for yderligere råd, hjælp og vejledning.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion