Forskellige typer af crowdfunding

22. marts 2017

Crowdfunding betyder ganske simpelt at crowd’en – mængden – funder, altså finansiere, et produkt eller et projekt for en virksomhed. Det vil sige en udvidet form for indsamling, hvor forskellige investorer kan vælge at sætte deres penge i et produkt eller projekt, som de tror på, at det er værd at skyde kapital i.

Dette kan gøres på forskellige måder, nemlig via enten lånebaseret, aktiebaseret, rewardbaseret eller donationsbaseret crowdfunding. Der findes forskellige platforme til formålet, specialiseret inden for hver type af crowdfunding.

CROWDFUNDING BASERET PÅ LÅN

På denne måde bruges crowdfunding til at bevæge sig uden om at optage lån i bankerne. Det kan både være private og professionelle investorer, der kan vælge at yde lån, via crowdfunding platformen.

Platformene foretager en kreditvurdering, og man skal forvente at renten til dem, der yder en et lån, vil blive baseret ud fra denne vurdering. Derudover betragtes denne form for crowdfunding på lige fod med andre lån rent skattemæssigt, og man har deraf fradragsret for sine renteudgifter.

AKTIEBASERET

Professionelle eller private investerer i virksomheden, projektet eller produktet mod at få en ejerandel i det, de giver kapital til. Dette kan sammenlignes med investering i unoterede aktier, og er derfor med blik på lovgivningen den mest komplekse.

Ifølge selskabsloven må iværksætterselskaber, fordi de hører under anpartsselskaber, ikke udbyde andele i selskabet, og derfor gælder denne type kun for aktie- og kommanditselskaber. Herunder skal selskabslovens regler om kapitaludvidelse følges.

REWARDBASERET CROWDFUNDING

Ved denne type af crowdfunding køber investoren produktet eller projektet, inden det er færdigudviklet. Der investeres altså med øje for, at det vil være en god forretning, at satse på produktet før andre får muligheden – og for at det overhovedet får lov at komme i gang.

På denne måde får en given virksomhed både bekræftet efterspørgslen på sit produkt, inden det færdigudvikles, samtidig med at der allerede er fundet mulige købere til det. Reward-baseret crowdfunding skal registreres i regnskabet som en salgsindtægt, og der gælder derfor eksisterende regler om moms og beskatning.

Dog skal det bemærkes, at hvis investeringen, der gives, overstiger den værdi, som produktet ender ud med at have, beskattes man af forskellen herimellem, som var det en donation.

CROWDFUNDING VIA DONATION

Set ud fra lovgivningens øjne, så er donationsbaseret crowdfunding på lige fod med en offentlig indsamling, og derfor skal denne anmeldes til indsamlingsnævnet og deraf følge reglerne på dette område. Det vil sige, at der blandt andet skal indsendes et regnskab, som en statsautoriseret eller registreret revisor har revideret, som herefter offentliggøres.

Derudover er donationerne skattepligtige. Karakteristisk for donationsbaseret crowdfunding er, at det ofte er projekter, der går til velgørende formål, som investorerne – donorerne – gerne vil støtte, uden at få noget økonomisk udbytte heraf.

 

Har du spørgsmål til de forskellige typer af crowdfunding, hvilke lovgivninger man skal være opmærksom på eller lignende, så kontakt Fair Advokater for yderligere råd, hjælp og vejledning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion