Hvad er forskellene på separeret og fraskilt?

4. oktober 2016

Når et nyt ægtepar står i kirken og siger ja til hinanden, håber de selvfølgelig, at det vil blive for resten af livet, og til døden dem skiller. Sandheden er dog lidt en anden, hvor knap halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ender med skilsmisse.

Står man i den situation, at kærligheden ikke længere rækker, og man gerne ser sit ægteskab opløst, har man to valgmuligheder: At starte med en separation eller gå direkte til en skilsmisse. De juridiske sammenhænge er på de fleste områder de samme, uanset om man vælger skilsmisse eller separation. Det gælder formuefællesskabet, arveretten og evt. særlige skatteregler – alt sammen ophører eller bortfalder, uafhængigt af om man vælger det ene eller det andet. Men der er dog nogle forskelle alligevel.

SEPARATION

De fleste ægtepar, der overvejer at gå fra hinanden, starter med at blive separerede. Ved separation er det kun nødvendigt, at det er den ene parts ønske, og der behøves ikke ligge nogen yderligere uddybende begrundelse eller forklaring bag, hverken over for ægtefællen eller myndigheder.

Som separeret skal begge parter have mulighed for at finde nyt sted at bo. Til det er der afsat en tidsgrænse på 3 mdr. Separationen bortfalder, hvis denne tidsgrænse ikke overholdes, da man så fortsat vil blive betragtet som samlevende. Generelt gælder det, at såfremt man genoptager samlivet (flytter sammen igen), da bortfalder separationen automatisk.

Efter at have været separeret i 6 mdr. kan der ensidigt søges om skilsmisse. Som sagt gælder stort set de samme juridiske aspekter ved separation som skilsmisse: herunder også troskabspligten. Utroskab kan derfor ikke bruges som begrundelse for at søge skilsmisse, før separationstidens 6 mdr. er overstået.

Man kan derudover ikke indgå nyt ægteskab, mens man er separeret.

SKILSMISSE

Der kan kun søges skilsmisse direkte, hvis begge parter er enige. Ansøgning om skilsmisse kan altså ikke være ensidig ligesom ved separation. Der kan dog godt søges umiddelbar skilsmisse, hvis en af følgende situationer gør sig gældende. Disse situationer indebærer utroskab, vold, at i har levet hver for sig i over 2 år, ægtefællen er gift med en anden (bigami), eller ægtefællen har kidnappet/ulovligt tilbageholdt fælles barn i udlandet.

Utroskab er den hyppigste årsag til at søge direkte skilsmisse her i Danmark. For at det kan bruges som gyldig årsag, skal det dog kunne dokumenteres – dette kan også ske skriftligt – og der må max gå 6mdr, fra man har fået kendskab til utroskaben, til man søger om skilsmisse på denne baggrund.

DE ØKONOMISKE SIDER AF SAGEN

Der betales altid et gebyr til Statsforvaltningen, når et ægteskab opløses, og en bevilling hertil gives. Både ansøgning om separation og skilsmisse koster hver især 420kr. Altså koster det 840kr, hvis man først lader sig separere og derefter skilles.

Er der uenighed blandt parterne, omhandlende enten hvilken løsning der skal vælges, eller hvilke vilkår der skal gælde i forbindelse med den ene eller den anden løsning, og der derfor er behov for en vilkårsforhandling i Statsforvaltningen, koster dette 950kr.

Bodeling, formueopgørelse osv. afgøres uafhængigt og foregår enten ved indbyrdes aftale eller ved Skifteretten.

Har du flere spørgsmål eller tvivl vedrørende skilsmisse eller separation, så kontakt Fair Advokater for yderligere information, råd og vejledning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion