Kan en gravid medarbejder afskediges?

8. august 2016

Det er ikke en sjældenhed, at en arbejdsgiver står i den svære situation, hvor det er nødvendigt at afskedige en medarbejder eller flere. Men hvad nu hvis en af dem viser sig at være gravid, er det så stadigvæk i orden og lovligt at fyre vedkommende? Mange er af den overbevisning, at det aldrig er lovligt at fyre en gravid eller barslende. Dette er faktisk ikke altid tilfældet.

GRAVIDITET MÅ IKKE VÆRE ÅRSAG TIL AFSKEDIGELSEN

Hvis en medarbejder afskediges med den årsag at vedkommende er gravid eller barslende, er det altid i strid med reglerne i ligebehandlingsloven. Dette gælder selvfølgelig også barslende mænd og adoptivforældre.

En afskedigelse, der menes uberettiget, kan indbringes for ligebehandlingsnævnet, og kan føres for domstolene. Hvis arbejdsgiveren ikke kan bevise, at afskedigelsen ikke hænger sammen med graviditeten, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsen opgøres op til ni måneders løn, men der kan være særlige forhold i spil, der gør beløbet større eller mindre.

OMVENDT BEVISBYRDE

En afskedigelse af en gravid eller barslende kan som nævnt sagtens være lovlig, det er bare påkrævet, at virksomheden beviser, at der ligger en saglig begrundelse bag. I praksis kan det være en svær bevisbyrde at løfte. Udgangspunktet er nemlig at det lægges til grund at afskedigelsen er begrundet i graviditeten og herfra skal virksomheden altså bevise, at det i hvert fald ikke er graviditeten, men en anden saglig grund, der danner baggrund for afskedigelsen. Dette kaldes omvendt bevisbyrde.

HVILKE BEGRUNDELSER KAN VÆRE SAGLIGE?

Traditionelt er en generel henvisning til f.eks. nedskæringer ikke en tilstrækkelig begrundelse. Det skal i stedet konkret kunne bevises, at den gravide medarbejder f.eks. ikke besidder tilstrækkeligt af de nødvendige kompetencer, som virksomheden efterspørger, i forhold til de øvrige medarbejdere.

Er du i tvivl om, hvorvidt en fyring af en barslende eller gravid medarbejder kan begrundes sagligt, så kan du få meget mere viden, råd og vejledning ved at kontakte Fair Advokater.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion