Køb af fast ejendom

7. november 2016

HVORNÅR MÅ UDLÆNDINGE KØBE EJENDOM I DANMARK?

Vil man som udlænding eller udenlandsdansker købe fast ejendom i Danmark, er der nogle betingelser, som skal være opfyldt. Disse hører under Erhvervelsesloven og Erhvervelsesbekendtgørelsen.

Det drejer sig om eksempelvis ens nuværende eller tidligere bopæl i Danmark, om man er EU-borger eller ej, og hvilken boligtype man gerne vil købe.

BOPÆL I DK I MINDRE END 5 ÅR

Der foreligger et minimumskrav om, at man skal have haft bopæl i Danmark i minimum 5 år for direkte at kunne købe fast ejendom her. Er dette ikke tilfældet, kan man søge særlig tilladelse til købet hos Justitsministeriet. Afgørelsen vil blive truffet ved en konkret vurdering af hver enkelt sag.

Ved denne vurdering spiller forskellige faktorer ind, som kan være medvirkende til, at man får lov til at købe fast bolig, uden at man har haft bopæl i landet i 5 år. Her vurderes f.eks. personens tilknytning til Danmark.

Med tilknytning mening, om man regner med vedkommende vil blive boende i Danmark permanent, om der er en tilknytning i forbindelse med job, børn i diverse institutioner osv. Personens civilstatus tages også i betragtning: herunder danskkundskaber, deltagelse i kurser i forbindelse med eksempelvis sprog, opholdstilladelse, og lignende.

BOPÆL I 5 ÅR ELLER MERE

For folk der har haft bopæl i Danmark i 5 år eller mere – og disse behøver ikke at være for indeværende eller have været i en sammenhængende periode – kræves der ikke tilladelse fra Justitsministeriet før køb af fast ejendom.

Derudover kan EU- og Eøs-statsborgere også frit for købe bolig i Danmark, hvis det er formålet, at boligen skal benyttes som helårsbeboelse. Det eneste krav er blot, at der skal udfyldes en ”tro- og love-erklæring”.

KØB AF SOMMERHUS

Når der tales om køb af sommerhus, er reglerne lidt anderledes. Her gælder de særlige regler for EU- og Eøs-statsborgere ikke længere.

I stedet skal alle – uanset land – opfylde kravet om at have haft bopæl i Danmark i minimum 5 år eller have det nu.

Man kan dog som udlænding godt arve et sommerhus, samt overtage det efter en eventuel skilsmisse. Derudover kan en særlig tilknytning til Danmark i form af familierelationer eller lignende godt bevirke, at vedkommende opnår tilladelse til at måtte købe sommerhus her.

Har du flere spørgsmål, tvivl eller lignende vedrørende køb af fast ejendom i Danmark, så kontakt Fair Advokater for yderligere vejledning, hjælp og råd.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion