Kort og godt om børnebidrag

1. september 2016

Når man bliver forældre, forpligter man sig til at forsørge sit barn, indtil det en dag 18 år senere kan kaldes myndigt. Denne forpligtelse holder ved og falder altså ikke bort, selvom man måske ikke længere bor sammen med barnets anden forælder eller barnet selv. Så når forældre går fra hinanden, skal der tages stilling til, om begge stadigvæk opfylder forsørgelsespligten, eller om den ene part skal betale børnebidrag.

HVORNÅR SKAL DER BETALES BØRNEBIDRAG?

Hvis barnet bor ligeligt fordelt hos begge forældre, og de begge opfylder forsørgelsespligten, skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag. Men er barnet eksempelvis kun et par dage eller en enkelt weekend hos den ene forælder i løbet af en 14 dages periode, opfylder den forælder, der har barnet færrest dage, imidlertid ikke forsørgelsespligten.

I dette tilfælde vil der normalvis skulle betales børnebidrag. Medmindre det kan dokumenteres, at forælderen alligevel hjælper til med udgifter til barnets daglige forsørgelse. Er der tvivl, så kan Statsforvaltningen spørges til råds.

HVORDAN FASTSÆTTES BELØBETS STØRRELSE?

Størrelsen på bidragets beløb afgøres af forælderens, den bidragspligtiges, indtægt. I 2016 ligger det normale børnebidrag på 1.307 kr., men dette beløb kan forhøjes, hvis forælderens indkomst udgør mere end 480.000 kr. om året. Afhængig af hvor meget større indkomsten er, kan bidragets beløb øges med op til 400%. Dette afgøres dog også af, hvor mange børn, der skal betales bidrag til.

Det er udelukkende forælderens indkomst, der har betydning for beløbets størrelse. Personlig formue, herunder opsparing, og lignende har ikke indflydelse på beløbet.

Taksterne for børnebidrag kan findes på Statsforvaltningens hjemmeside. Beløbet på børnebidrag reguleres hvert år for at sikre, at det stemmer overnes og følger de almindelige prisstigninger i samfundet.

UDFORMNING AF AFTALEN

En aftale om børnebidrag kan sagtens laves privat forældrene imellem og kan printes fra Statsforvaltningens hjemmeside. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en privat aftale kan være besværlig at ændre senere hen. Det kan derfor være en god idé at søge professionel rådgivning, således at aftalen formuleres på en måde så aftalen kan ændres, hvis der forekommer ændringer i forholdene f.eks. i forhold til forsørgelsespligten.

En anden mulighed er, at bidragsmodtageren sender en ansøgning om børnebidrag til Statsforvaltningen.

Er du i tvivl, har brug for hjælp til udformningen af en børnebidragsaftale eller lignende, kontakt Fair Advokater for yderligere information og rådgivning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion