Likvidation af selskab

1. november 2016

Når et selskab skal lukkes ned kan det ske ved en likvidation, som er en måde, hvorved en erhvervsvirksomhed kan ophøre frivilligt på. Det gøres ved at aktiver sælges fra, hvilket gør midlerne likvide, og derefter vil et eventuelt overskud tilfalde kapitalejerne i virksomheden, når al gæld og forpligtelser er faldet på plads.

En likvidation af et selskab er ikke altid en simpel proces. Tværtimod vil det oftest være både tidskrævende og omfattende.

Før beslutning om likvidation

Der er en række forhold, der skal vurderes, før et selskabs likvidation. Det drejer sig f.eks. om hvorvidt selskabet er solvent, altså har en såkaldt positiv regnskabsmæssig egenkapital. Det er nemlig kun solvente selskaber og fonde, der kan likvideres. Insolvente selskaber skal i stedet indsende en konkurserklæring

Derudover skal selskabets aktiver og passiver vurderes, der skal kigges på opsigelse af medarbejdere – hvis f.eks. nogen af dem har lange opsigelsesperioder, der falder i klemme med selskabets opløsning – og der skal ligeledes udarbejdes et likvidationsregnskab. Et likvidationsregnskab skal ud over et almindeligt årsregnskab indeholde de indvirkninger, som likvidationen har, en afviklingsoversigt for udlodninger samt en beretning fra likvidator om forløbet.

Forskellige typer af likvidation

Når et selskab lukkes ned ved likvidation, kan det gøres på forskellig vis. Uanset hvad der vælges, er det dog fælles for dem alle, at beslutningen skal være en generalforsamlingsbeslutning i selskabet. Der skal bag beslutningen være samme flertal som ved en vedtægtsændring. Når beslutningen er truffet, skal denne indberettes til Erhvervsstyrelsen inden for 14 dage.

Derefter kan selve likvidationen foregå ved enten opløsning ved erklæring eller opløsning ved likvidationsbo.

Opløsning ved erklæring kræver, at alle kreditorer er betalt. Kapitalejerne skal indgive en erklæring til Erhvervsstyrelsen om at al gæld er betalt, og at det er blevet besluttet at opløse selskabet. Der skal desuden vedlægges en erklæring fra SKAT, der bekræfter, at selskabet ikke har nogen skatte- og afgiftskrav liggende. Ved denne metode er det vigtigt at have in mente, at kapitalejerne personligt står til ansvar økonomisk, hvis der viser sig alligevel at være gæld, eller andet der ikke stemmer overens.

Opløsning ved likvidationsbo betyder, at der i fællesskab ved en generalforsamling udpeges en likvidator. Denne overtager ledelsen i selskabet, og det betyder yderligere, at alle aktiver skal afhændes, alt mellemværende skal betales og igangværende arbejde skal afsluttes. Til sidst skrives der et likvidationsregnskab, hvorefter selskabet kan lukkes ned.

Tvangsopløsning

Et selskab kan også blive opløst ved tvang. Det sker typisk, hvis et selskab f.eks. ikke rettidigt indleverer regnskaber, årsrapporter, eller ikke har den lovpligtige ledelse. Lukningen af selskabet afhænger herefter af, om der er aktiver i det eller ej.

Har du fortsat spørgsmål eller tvivl vedrørende likvidation af selskab, så kontakt Fair Advokater for yderligere information, hjælp og rådgivning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion