Loyalitetspligt – før og efter fratrædelse

12. juli 2017

 Når man ansættes som medarbejder i en ny virksomhed, forventes det, at man vil være loyal over for denne. Derfor hører der en såkaldt loyalitetspligt med i ansættelseskontrakten. Den betyder, at man som medarbejder ikke må udføre handlinger, ytre sig eller på anden måde foretage sig noget, der direkte eller indirekte kan skade virksomheden. Man skal altså opføre sig loyalt både internt og eksternt i forhold til virksomheden under hele sin ansættelse.

Brud på loyalitetspligten kan, i værste fald og afhængig af karaktereren, føre til opsigelse af ansættelsen.

HVAD INDEHOLDER EN LOYALITETSPLIGT?

Loyalitetspligten gælder f.eks. i forhold til ikke at måtte afsløre erhvervshemmeligheder, udtale sig negativt om virksomheden, ikke at måtte drive konkurrencehandlinger mod virksomheden (konkurrenceforbud).

Sidste punkt er vigtigt at bide mærke i, da dette også kan henvise til arbejdsgiverens/virksomhedens kunder. Også efter endt ansættelse. I den forbindelse kan en skriftlig aftalt konkurrence- og/eller kundeklausul nemlig forlænge loyalitetspligten yderligere mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at loyalitetspligten også gælder mens man eventuelt er fritstillet. Desuden gælder loyalitetspligten yderligere 3 år efter en medarbejder er fratrådt, når det drejer sig om anvendelse eller afsløring af erhvervshemmeligheder. Denne del er lovbestemt, og der er derfor vigtigt at være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er nedskrevet i ansættelseskontrakten, selvom den er gældende for alle.

HVAD HØRER UNDER ERHVERVSHEMMELIGHEDER?

Begrebet erhvervshemmeligheder rummer over specifikke oplysninger, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige, f.eks. på virksomhedens hjemmeside. Det kan være oplysninger vedrørende produktionsmetoder, markedsanalyser, modeller, opskrifter, manualer, kundeoplysninger, virksomhedens økonomiske oplysninger, osv.

Brydes loyalitetspligten efter fratrædelse, kan der nedlægges fogedforbud eller krav om erstatning og bødestraf.

Har du yderligere tvivl om, hvad der hører under loyalitetspligten, hvilke regler der gælder efter endt ansættelse eller lignende, kontakt Fair Advokater for yderligere råd og vejledning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion