Når gælden bliver altoverskyggende

10. maj 2017

Mange har gæld der over flere år hober sig op og til sidst bliver uoverskuelig. Gælden er ikke længere til at finde hoved og hale i, og mange giver helt op, fordi udsigterne til nogensinde at kunne betale pengene løbende bliver dårligere.

Kreditorerne er selvfølgelig interesserede i at få deres penge retur. Derfor vil de som oftest være til at forhandle med, hvis udsigterne til at betale det skyldige beløb er ringe. En aftale med kreditorerne (akkord) vil oftest gå ud på en delvis nedsættelse af gælden eller tilbagebetaling på lempeligere vilkår.

I andre tilfælde kan udsigterne imidlertid være så ringe, at det ikke er muligt at forhandle med kreditorerne. Dette vil oftest være tilfældet, hvis skyldneren i realiteten kun vil have mulighed for at betale en brøkdel af gælden over en længere årrække. I sådanne tilfælde kan man søge gældssanering.

HVAD ER GÆLDSSANERING?

Gældssanering er en mulighed for håbløst forgældede skyldnere, hvor Skifteretten nedsætter gælden til en procentdel af den oprindelige gæld. En gældssanering strækker sig typisk over 5 år, hvor skyldner skal betale månedlige afdrag, som fastsættes ud fra skyldnerens egen økonomi. Alle skyldnerens kreditorer bliver pålagt ordningen og er derfor tvunget til at acceptere denne afdragsordning (eller opgive deres tilgodehavende).

Det er vigtigt, at skyldneren overholder denne afdragsordning, da gældssaneringssagen ellers afsluttes uden nedsættelse af skyldnerens gæld. Ligeledes er det vigtigt, at skyldneren løbende opdaterer Skifteretten, hvis skyldnerens økonomi væsentligt skulle forandres, f.eks. ved lottogevinster eller modtagen arv.

Når gældssaneringen år er afsluttet, vil skyldneren være gældfri.

HVILKE KRAV SKAL VÆRE OPFYLDT

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det langtfra er alle, der søger, som får tilkendt gældssanering. Det er omtrent hver fjerde ansøger, der får det. Omkostningerne til sagens behandling er gratis og det er derfor helt gratis at søge om gældssanering. Selve gældssaneringssagen varer typisk mellem 3 til 6 måneder og selve gældssaneringen vil herefter som nævnt ovenfor typisk vare i 5 år.

Om man bliver tilkendt gældssanering eller ej afhænger af, hvor stor ens gæld er, og hvordan gælden er opstået. Skyldes gælden overforbrug, uforsvarlighed, strafbare forhold og lignende vil skyldner som udgangspunkt ikke blive tilkendt gældssanering. Dette er imidlertid alene udgangspunktet, da eksempelvis gammel forbrugsgæld efter en årrække formentlig vil kunne saneres. Er en del af gælden opstået som følge af en konkurs og har skyldneren helt eller delvist ejet den konkursramte virksomhed, gælder der en række lempeligere vilkår for gældssanering.

Det er samtidig som udgangspunkt en forudsætning, at skyldneren har en fast indtægt. Modtager skyldner kontanthjælp, SU, dagpenge eller andre ’midlertidige’ indtægter, vil denne som udgangspunkt ikke kunne tilkendes gældssanering. Det er ligeledes et krav, at gældssaneringen forventes at forbedre dine vilkår på lang sigt.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder kravene til gældssanering, hvordan man ansøger eller lignende, så kontakt Fair Advokater for yderligere råd, hjælp og vejledning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion