Når skaden er sket

14. juni 2017

Når uheldet er ude, kan det have store konsekvenser for den person, det går udover. Personskader kan være en omkostningsfuld affære, uanset om de skyldes egne fejl, uheldige omstændigheder – eller en anden kan stilles til ansvar for skaden.

Sker der skade på din person, som er ’selvforskyldt ’ på den ene eller den anden måde, kan der ikke kræves erstatning. Her kan der, hvis man har tegnet en ulykkesforsikring, søges kompensation herfra.

Men er der en anden person, som kan stilles til ansvar for din skade, kan erstatningskravet i stedet rettes mod denne persons forsikring.

HVORNÅR HAR EN ANDEN ANSVAR FOR EN PERSONSKADE?

En anden persons handlinger, kan godt ende ud i en personskade, men uden at der er tale om erstatningskrav herefter. Det gælder fx sportsskader, fordi man her har accepteret, at der kan være risiko for at komme til skade.

Steder, hvor der dog er tale om erstatningskrav, er for eksempel trafikulykker. De dækker over størstedelen af sager om erstatningskrav. En af årsagerne er, at man som ejer eller bruger af et motordrevent køretøj ifølge færdselsloven er underlagt et objektivt ansvar. Det betyder, at det er meget simpelt at vurdere, når der er tale om erstatningskrav.

Drejer det sig fx om to samkørende biler, har de begge et gensidigt erstatningskrav over for hinanden.

Andre personskader, hvor der kan være tale om erstatningskrav, er eksempelvis patientskader, hvilket vil sige, at man er blevet udsat for skade under behandling af læge, fysioterapeut, på et hospital eller lignende.

Derudover kan der også ske personskader som følge af forbrydelser. Der kan her stilles krav om erstatning for både ødelæggelse af ting, men også hvis man personligt er kommet til skade.

HVAD KAN MAN FÅ ERSTATNING FOR?

En personskade kan dække over flere forskellige ting, og derfor kan et erstatningskrav også dække flere områder. I første omgang er det helbredelsesudgifter og andet tab, hvilket betyder de direkte tab i forbindelse med ulykken: det kan være tøj, andre ejendele eller fx ødelagt køretøj. Helbredelsesudgifter kan være alt fra behandling på hospital, til efterfølgende behandling af fysioterapeuter eller kiropraktor i forbindelse med skaden.

Ydermere kan man søge erstatningskrav for tabt arbejdsfortjeneste. Det vil sige, at man kan få erstatning for den periode, man eventuelt måtte melde sig syg fra arbejde på grund af skaden. Hvis en skade forårsager en sygemelding, kan man yderligere søge erstatning for svie og smerte.

Får man varige mén efter en personskade, er dette også et punkt, man kan få erstatning for.

På alle erstatningsområder gælder selvfølgelig en konkret vurdering af hver enkelt situation for at fastsætte taksten på erstatningssummen.

 

Har du flere spørgsmål om, hvordan du søger erstatning, hvad du kan få erstatning for eller lignende, så kontakt Fair Advokater for yderligere råd, hjælp og vejledning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion