Pas på de sneglatte fortove

17. januar 2017

Selvom vi ikke fik nogen hvid jul, kan sneen stadigvæk nå at komme. Enten inden året er omme eller i løbet af det næste. Uanset hvornår sneen falder, så er der nogle regler, som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis man vil undgå at skulle stå med et erstatningsansvar, fordi der er en, der er gledet på ens sneglatte fortov.

Der er forskelligt, hvem der har ansvaret for at et bestemt område er sneryddet. Det kan være alt fra grundejere til kommuner. Ligeledes er der arbejdsgivere, der skal sørge for, at medarbejderne ikke glider på et snedækket underlag og offentlige myndigheder på offentlige veje.

HVORDAN ER LOVEN?

Man har som grundejer pligt til rydde sne væk efter snefald, samtidig med at man skal salte eller gruse, for at sørge for at der ikke bliver dannet islag. Normalvis ligger tidsrammen for snerydning mellem kl. 7 og 22, men det forventes, at man gør det hurtigst muligt efter snefald.

Kravet lyder, at man skal sørge for, at der er ryddet og saltet omkring det tidspunkt, hvor folk normalvis begynde at bevæge sig på området.

Hvis en grundejer ikke overholder disse krav, er det kommunalbestyrelsens opgave at sørge for, at der på anden vis bliver ryddet og saltet, og herefter sendes regningen for arbejdet til grundejeren. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes give vedkommende en bøde for ikke at have overholdt sine forpligtelser som grundejer.

For arbejdsgivere gælder de samme forpligtelser over for medarbejderne, som der gælder for grundejeren. Arbejdsgiveren rammes derudover også af de regler, der skal skabe et forsvarligt arbejdsmiljø, og herunder hører også bekæmpelse af glatføre.

HVEM STÅR MED ERSTATNINGSANSVARET?

Kommer man til skade ved at glide på et fortov, der ikke er blevet ryddet eller saltet, eller et område på anden vis ikke er blevet glatførebekæmpet, kan man søge erstatning. Her gælder reglerne fra erstatningsansvarsloven.

Afhængig af skaden og dens alvor, kan man få henholdsvis svie- og smertegodtgørelse, godtgørelse for varige mén, erstatning for tab af arbejdsevne samt få dækket en eventuel tabt arbejdsfortjeneste.

Det er vedkommende, der har forsømt sine pligter i forhold til snerydningen, hvis ansvarsforsikring skal betale erstatningen. Før at dette sker, skal det bevises, at skaden er sket på grund af manglende snerydning. Det er den person, der har lidt skade, der selv skal føre bevis for, at skaden skete, fordi der var glat.

For denne person er det vigtigt, at kontakte egen læge eller skadestue, så en eventuel skade kan blive noteret i lægejournalen. Ligeledes er det vigtigt at melde skaden til sit eget forsikringsselskab, så man kan få erstatning herfra, hvis man har en ulykkesforsikring.

 

Er du i tvivl om, hvilket erstatningsansvar der gælder, hvordan du skal søge om erstatning eller andet i forbindelse med reglerne omkring snerydning, så kontakt Fair Advokater for yderligere råd, hjælp og vejledning.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /customers/2/2/7/fairadvokater.dk/httpd.www/wp-content/themes/fairadvokat/_parts/news-article.php on line 90

Diskussion