Ægtepagt og særeje

Når man skal indgå et ægteskab er det en god ide at tage stilling til, hvordan man ønsker at ens formue skal fordeles i tilfælde af skilsmisse eller den ene ægtefælles død. Overvejelserne kan også være meget nyttige selvom man er gift i forvejen.

Hvad er udgangspunktet uden en ægtepagt

Hvis der ikke oprettes en ægtepagt etableres der automatisk formuefællesskab/fælleseje mellem ægtefællerne.

Ved fælleseje har hver af ægtefællerne såkaldt særråden og særhæften.

Særråden betyder at man kun kan råde over sin egen formue, som er alt hvad man ejede ved ægteskabets indgåelse og som udgangspunkt også alt hvad man efterfølgende har erhvervet. Særhæften betyder at man hver især hæfter for sin egen gæld.

At man har fælleseje skal altså ikke tages bogstavligt, da det hverken giver ægtefællerne ret til at råde over den anden ægtefælles formue eller pligt til at hæfte for den anden ægtefælles gæld.

Et centralt spørgsmål er, hvordan ægtefællernes formue skal fordeles i tilfælde af skilsmisse.

Fordelingen sker via en bodeling, hvor hver af ægtefællernes formue udgør deres bodel. Hvis der er fælleseje fordeles formuen som udgangspunkt lige, uanset at den ene ægtefælles bodel er større end den andens.

Hvad får man ud af en ægtepagt

Med en ægtepagt kan man beslutte at hele eller enkelte dele af ægtefællernes formue skal være særeje.

Den vigtigste forskel mellem fælleseje og særeje er, at den del af formuen som er særeje ikke skal deles med den anden ægtefælle ved en bodeling.

Der findes mange forskellige former for særeje, herunder fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje, kombinationssæreje, brøkdelssæreje, sumsæreje, mv.

Hvad hjælper Fair Advokater med

Alle ægteskaber er forskellige. Der er derfor også mange forskellige muligheder og stor fleksibilitet i forhold til løsningen af fordelingen af ægtefællers formue i tilfælde af skilsmisse.

Vi bistår med at danne et overblik over de forskellige muligheder, så I får truffet den helt rigtige beslutning I jeres konkrete situation.

Derudover udarbejder vi det endelige dokument, som er jeres garanti for, at alle formkrav er opfyldte.