Selskaber og etablering

Som iværksætter skal man gøre sig tanker om hvordan man har lyst til at drive sin forretning. Det indebærer bl.a. at man skal tage stilling til om man vil drive personlig virksomhed eller oprette et selskab.

De forskellige former adskiller sig ved risiko, kapitalkrav, ledelseskrav, skatteforhold, mv.

I en ”personlig virksomhed” er ejeren den samme ”juridiske person” som selskabet. Det betyder, at man hæfter direkte og personligt for selskabets gæld. Hvis der er to eller flere ejere af den personlige virksomhed, er der tale om et interessentskab (I/S). Her hæfter ejerne både direkte og personligt, men derudover solidarisk. Det indebærer, at virksomhedens kreditorer kan kræve at få fyldestgjort sit krav hos hvilken ejer man foretrækker. Det indbyrdes forhold må reguleres efterfølgende mellem ejerne.

”Selskaber” (typisk iværksætter-, anparts eller aktieselskaber) er derimod selvstændige juridiske personer.

Ejere at et selskab hæfter ikke direkte og personligt som ved de personlige virksomheder, men kun med den selskabskapital man har indskudt, jo mindre at man frivilligt har kautioneret som person fx overfor banken.

Hvor meget kapitalindskud

For personligt drevne virksomheder gælder ikke noget lovkrav om, at der skal indskydes startkapital.

Ved stiftelsen af et selskab skal der indbetales en kapital, og kapitalen skal vedligeholdes.

For et ApS er kapitalens mindstekrav 50.000 kr. og for et A/S er det 500.000 kr.

Efter den nye selskabslov trådte i kraft 1. januar 2014 er det blevet muligt at stifte et såkaldt Iværksætterselskab (IVS). Det er en særligt type anpartsselskab, hvor man kun er forpligtet til at indskyde 1 kr. i kapital ved selskabets stiftelse. Man skal dog være opmærksom på, at man efterfølgende skal opspare 25 % af selskabets årlige overskud, indtil der er opbygget 50.000 kr. i kapital. Når det er opnået kan IVS’et omregistreres til et almindeligt ApS.

Skatteforhold

Skatteforholdene er forskellige alt afhængig af hvilken selskabsform man vælger.

Fordele og ulemper ved de forskellige skattereglerne er meget komplicerede, og det anbefales, at man kontakter en advokat for at få information og rådgivning herom.

Holdingselskaber

Et holdingselskab er ikke en selskabsform i sig selv, men udgøres af et kapitalselskab (IVS, ApS eller A/S), der hovedsageligt har til formål at eje aktiver eller anparter i andre selskaber.

Holdingstrukturen består typisk af ét selskab, der står for den daglige drift, og ét selskab (holdingselskabet) som ejer aktiver eller anparter i driftselskabet. Formålet med denne struktur er, at man adskiller risiko og værdi fra hinanden, ligesom at der kan være en række skattemæssige fordele.

Tænk langsigtet

Det er en god idé at tænke langsigtet når man vælger virksomhedsform. For eksempel er det nemmere at ekspandere som selskab, at sælge eller optage en partner som medejer i selskabet.

Det rigtige valg har også stor indflydelse på mulighederne for det bedst mulige salg eller generationsskifte på sigt.

Hvad hjælper Fair Advokater med

Hos Fair Advokater har vi stor erfaring indenfor selskabsretten, herunder med rådgivning til iværksættere i opstartsfasen af en personlig virksomhed eller selskab.

Der er mange muligheder og overvejelser man bør foretage sig som iværksætter. Vi bistår både store og små selskaber såvel som enkeltmandvirksomheder i overvejelserne om hvilken form for forretning man bør drive. Derudover hjælper vi med udfærdigelsen af konkrete dokumenter, som er nødvendige i forbindelse med opstarten.


Advokater hos Fair Advokatfirma med ekspertise i selskaber og etablering