Skilsmisse og bodeling

Der er to muligheder når man ønsker at et ægteskab skal ophøre: Separation og skilsmisse.

De fleste starter med at blive separerede. Separationen er en slags betænkningsperiode, hvor man formelt set stadig er gift. Når man har været separeret i 6 måneder, kan den ene ægtefælle ensidigt søge om skilsmisse, forudsat at man ikke har genoptaget samlivet i mellemtiden.

Siden den 1. juli 2013 har det været muligt at blive skilt uden forudgående separation, såfremt at begge ægtefæller er enige. Derudover har den ene ægtefælle mulighed for ensidigt at søge om skilsmisse i 4 tilfælde:

  • Hvis den anden ægtefælle har været utro
  • Man har levet adskilt fra sin ægtefælle de sidste 2 år på grund af uoverensstemmelser
  • Hvis den anden ægtefælle har begået bigami
  • Hvis den anden ægtefælle har gjort sig skyldig i børnebortførelse af et fælles barn eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet

Fordelingen af ægtefællernes formue

Hvis der ikke er oprettet en ægtepagt om særeje, er der automatisk etableret formuefællesskab også kaldet ”fælleseje” mellem ægtefællerne.

Ved fælleseje skal der i forbindelse med en separation eller skilsmisse foretages en deling af ægtefællernes fælleseje/formue. Udgangspunktet for bodelingen er, at ægtefællerne deler den formue som de hver især ejer på ophørsdagen (den dag statsforvaltningen modtager anmodningen om separation eller skilsmisse).

Ægtefællernes respektive formue bliver i relation til bodelingen kaldt for ægtefællens bodel. Bodelen opgøres både af ægtefællens aktiver og passiver. Såfremt en bodel er positiv (man ejer mere end man skylder), fordeles den positive del ligeligt mellem ægtefællerne. Hvis en af ægtefællernes passiver (gæld mv.) overstiger aktiverne, således at bodelen er negativ, sker der ikke deling af denne ægtefælles bodel.

Man hæfter altså ikke for den anden ægtefælles gæld (skattegæld undtaget).

Hvad hjælper Fair Advokater med

Bodelinger og fordelingen af ægtfællernes aktiver og passiver er ofte meget tekniske og uoverskuelige. Vi bistår med selve bodelingen såvel som forhandlingen med den anden ægtefælle.

Målet er altid at finde en civiliseret løsning mellem parterne. Hvis det ikke skulle lykkes, har vi stor erfaring med at føre retssager om bl.a. ægtefællebidrag, ret til lejebolig og fordelingen af aktiver og passiver.