Andelsboligforeningen Basis

Ved en basis ejendomsadministration for en andelsboligforening varetager vi:

Økonomi, herunder

 • Opkrævning af boligafgifter via PBS
 • Almindelig rykkerprocedure
 • Betaling af udgifter
 • Sikre godkendelse af regninger
 • Bogføring af ind- og udbetalinger
 • Afstemning af konti

Budget og aflevering til regnskab, herunder

 • Samarbejde med revisor omkring fastsættelse af andelsværdien
 • Løbende budgetkontrol samt årlig aflevering af regnskab til revisor
 • Udarbejdelse af varme- og vandregnskab i samarbejde med leverandører. Regulering af efterbetaling og tilbagebetaling
 • Udkast til budget til bestyrelsen

Ansatte og servicekontrakter

 • Lønudbetaling til evt. ansatte
 • Indgåelse af ansættelseskontrakter
 • Udbetaling af evt. honorar til bestyrelse
 • Indgåelse af servicekontrakter med leverandører

Generalforsamling mv

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling i samarbejde med bestyrelsen
 • Deltagelse i generalforsamling samt udarbejdelse af referat
 • Administration og udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer

Ejerskifte

 • Ejerskifteregistrering herunder eventuel deltagelse ved vurderingsforretning samt udarbejdelse af overragelsesaftale
 • Afregning overfor sælger

Følgende opgaver udføres til aftalt timepris, der opkræves hos henholdvis sælger og ny køber mv.

 • Vurderingsforretning
 • Overdragelsesaftale
 • Notering af ejerskifte


Del denne side: